Hoppa till innehåll

Kategori: 2019

Invigningen av Salabostäders nya hyreshus i Kronparken med bilder av Sala fotoklubbs fotografer Johan Lennartsson, Karl Hilmer Watz och Calle Modigh.

Salabostäders VD Bernard Niglis har varit engagerad i att utsmycka en del av Salabostäders hus med t ex fasadmålningar i samband med stamrenoveringar.

”Då var det någon som kom på idén att att vi samtidigt kunde gynna en förening som arbetar och strävar. För Sala Fotoklubbs del är det betydelsefullt att få vara med i ett sådant här sammanhang, säger Hans Eljansbo (M).”

Johan Lennartssons 2 bilder, Calle Modighs och Carl Hilmer Watz bilder:

BlåsipporCalle Carl Hilmer

 

 

 

 

’Glimtar från invigningen:

HusetAnna utanför Ingång Avtäckning

Här presenterar vi de 6 bilder som fick flest röster på Salamässan 2019

Det visade sig att de 6 bilderna låg väldigt nära varandra i antal röster!

1:a plats: Anna Samuelsson – 33 röster

Anna ljusstråle 1-a

 

 

 

 

 

2:a plats: Calle Modigh – 32 röster

Vattentornet 1 alle 2-a

 

 

 

 

 

3:e plats: Karl Hilmer Watz – 31 röster

Carl Hilmer 3-a

 

 

 

 

 

4:e plats: Anna Samuelsson – 27 röster

Anna Grotta 4-a

 

 

 

 

 

5:e plats: Liselott Eriksson – 24 röster

Liselott Knuthöjdsmossen 5-a

 

 

 

 

 

6:e plats: Annika Krispinsson – 23 röster

Annika Dimhöljd mosse 6-a

Sala Fotoklubb smyckar trapphusen i nybyggda hus

Salabostäder har nu valt de bilder som skall smycka entréerna i Kronparkens ny bostadshus med bilder från Sala Fotoklubbs medlemmar. Fotografer är Johan Lennartsson, Karl Hilmer Watz och Carl Modigh. Inflyttning i husen sker från slutet av september. Då finns bilderna också på plats.

salabostäder1

Traktor

Björkar

Blåsippa1 Blåsippa2

 

 

 

 

Fotosprint

Folkare fotoklubb bjuder in till Fotosprint den 14 september 11.00-13.00. Plats: Sala Silvergruva
I en fotosprint lottas teman fram som skall fotograferas i turordning, ingen redigering. Bildernas lämnas in och bedöms sedan. Välkomna till en trevlig fotostund vid Sala Silvegruva. Gävle och Ludvika fotoklubbar är också inbjudna.

Ökat fotointresse – medlemsantalet har mer än fördubblats hos Sala Fotoklubb

Ur Sala Allehanda 26 februari 2019

Med digitalkameror och mobiltelefoner har fotograferingen ökat. Sala Fotoklubb, som bildades 1947, har de senaste åren sett en stor ökning av medlemmar tack var att föreningen har blivit mer synlig.

Jan Forsmark tar över ordförandeklubban i Sala Fotoklubb från Anna Samuelsson.

Jan Forsmark tar över ordförandeklubban i Sala Fotoklubb från Anna Samuelsson.
Bild: Mikael Stenkvist

Efter tre år som ordförande i Sala Fotoklubb lämnade Anna Samuelsson över ordförandeklubban till Jan Forsmark på årsmötet den 9 februari.

Anna Samuelsson har varit medlem i fotoklubben sedan 2013 och hon kan konstatera att intresset för att vara med i föreningen har ökat under de sex åren som hon har varit medlem.

– Vi var tiotal medlemmar när jag gick med, nu är vi 25-30 medlemmar i föreningen, säger Anna Samuelsson.

En del kanske tror att föreningen är för riktiga fotonördar men så är inte fallet, enligt nye ordföranden Jan Forsmark.

– Man kan tro att det är så seriöst, men vi vill locka alla som är fotointresserade – allt från att bara vara nyfiken till seriös, säger han.

De menar att man som medlem kan få en extra skjuts för att utveckla sitt fotointresse.

– Föreningen har en bra verksamhet med en bra blandning av medlemmar. Vi har varierande föreningsmöten varje månad, säger Jan Forsmark, som varit medlem i föreningen i tre år.

Sala Fotoklubb arrangerar även fotoutflykter och deltar också i tävlingar.

– På våra föreningsmöten kan vi exempelvis ha föreläsningar – om bland annat teknik, Photoshop och bildkomposition – och bildvisningar, säger Anna Samuelsson.

Hon har själv haft flera bildvisningar. För några veckor sedan visade hon bilder fån sina resor i Uzbekistan och Turkmenistan.

– För 1,5 år sedan hade jag en bildvisning från min resa i Nordkorea, säger Anna Samuelsson som också delat med sig av sina erfarenheter av länder där man inte får fotografera allt.

En bild från Turkmenistan som Anna Samuelsson nyligen visade på Sala Fotoklubbs föreningsmöte. Foto: Anna Samuelsson

En bild från Turkmenistan som Anna Samuelsson nyligen visade på Sala Fotoklubbs föreningsmöte.
Foto: Anna Samuelsson

Landskapsbild från Uzbekistan som ingick i Anna Samuelssons bildvisning på Sala Fotoklubb. Foto: Anna Samuelsson
Landskapsbild från Uzbekistan som ingick i Anna Samuelssons bildvisning på Sala Fotoklubb.
Foto: Anna Samuelsson

Alla i föreningen kan få möjlighet att visa sina bilder.

– Jag har haft två bildvisningar – en med bilder från New York och Kuba samt en från Hornborgasjön, säger Jan Forsmark.

I mars är Benny Boman inbjuden för att visa bilder och berätta om undervattensmiljöer från bland annat Maldiverna.

Allt fler fotograferar men Anna Samuelsson och Jan Forsmark tror att den största anledningen till att medlemsantalet ökat så mycket beror på att föreningen blivit mer synlig.

Sala Fotoklubb har varit med på både Salamässan och Kulturnatta och visat upp sin verksamhet.

– Dessutom har vi en årlig sommarutställning på Broarnes Café på Sätra Brunn och så har vi blivit mer synliga på vår Facebooksida, säger Jan Forsmark