Skip to content

Vårutflykt till Skattmansö

En tapper skara av klubbens medlemmar gjorde i maj en utflykt till Skattmansö. Första anhalten var Skattmansödalen. Därefter fortsatte vi till Forsby kvarn, en liten bit från Fjärdhundra, där vi också stannade till och plåtade gamla amerikanare. Vi avslutade dagen med att vandra ner i ravinen i Horsbäcksdalen.

Vårutflykt -14

vårutflykt-14 Per N
Foto: Per Nestor

Published in2014